24/06/2018
 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

گفتار درمانی

پرستاری سالمندی

پرستاری

آمار زیستی

کاردرمانی

اعضای مصنوعی

فیزیوتراپی

ارگونومی

رفاه اجتماعی

مدیریت توانبخشی

مشاوره توانبخشی

مشاوره خانواده

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5721
 کل بازدید : 230387
دانشگاه علوم بهزیستی...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences