22/02/2018
 

اطلاعیه بسیار مهم

دانشجویان شهریه پرداز ورودی 93  و 92 هرچه سریع تر نسبت به تکمیل پرداخت شهریه طبق جدول زیر اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسویه بدهی با دانشجو مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 

دانشجویان ورودی مهر 1392 کلیه مقاطع و رشته ها

مقطع : کارشناسی ارشد واحد بین الملل و ظرفیت مازاد

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی

واحد کارورزی

پایان نامه

17.280.000

2.880.000

4.320.000

4.320.000

3.744.000

کلیه مبالغ به ریال می باشد

مقطع : دکتری PhD واحد بین الملل و ظرفیت مازاد

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی

واحد کارورزی

پایان نامه

35.000.000

5.500.000

8.000.000

9.000.000

7.500.000

کلیه مبالغ به ریال می باشد

 

دانشجویان ورودی مهر 1393 کلیه مقاطع و رشته ها

مقطع : کارشناسی ارشد واحد بین الملل و ظرفیت مازاد(127.000.000) ریال سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال تحصیلی

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه*

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

55 درصد سقف شهریه هر نیمسال

12.700.000 ریال

2.220.000 ریال

3.490.000 ریال

35.000.000 ریال

* فرمول محاسبه شهریه برای نیمسال تحصیلی که دانشجو علاوه بر پایان نامه واحدهای دیگری هم اخذ نماید، به قرار زیر است:

شهریه نیمسال (به ریال) = شهریه مربوط به واحدهای ماخوذه (به ریال) + 35.000.000 ریال

نکته: در این موارد شهریه ثابت در شهریه نیمسال محاسبه نمی شود.

مقطع : دکتری PhD واحد بین الملل و ظرفیت مازاد(216.000.000) ریال سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال تحصیلی

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه*

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

70 درصد سقف شهریه هر نیمسال

21.600.000 ریال

3.780.000 ریال

5.940.000 ریال

75.600.000 ریال

* به شهریه مربوط به ترم پایان نامه رشته هایی مانند ژنتیک، ارتوپدی فنی و ... که مستلزم صرف هزینه برای لوازم آزمایشگاهی و .... می باشند، 10 درصد مبلغ فوق اضافه خواهد شد. ( مبلغ نهایی 83.160.000 ریال می باشد)

نکته: در این موارد شهریه ثابت در شهریه نیمسال محاسبه نمی شود.

پذیرش اتباع خارجی کارشناسی ارشد (146.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

55 درصد سقف شهریه هر نیمسال

14.600.000 ريال

2.550.000 ریال

4.015.000 ریال

40.000.000 ریال

پذیرش اتباع خارجی کارشناسی (102.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

 

1.020.000 ريال

1.785.000 ریال

2.800.000 ریال

 

دانشجویان شبانه و انتقالی از دانشگاههای خارجی کارشناسی ارشد (76.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

55 درصد سقف شهریه هر نیمسال

3.800.000 ریال

1.330.000 ریال

2.090.000 ریال

20.090.000 ریال

دانشجویان شبانه و انتقالی از دانشگاههای خارجی کارشناسی (53.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی/کارورزی

پایان نامه

10 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/3 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5/5 درصد سقف شهریه هر نیمسال

55 درصد سقف شهریه هر نیمسال

5.300.000 ریال

927.500 ریال

1.457.500 ریال

14.575.000 ریال

انصراف از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد  (112.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

انصراف از تحصیل مقطع دکتری و پسادکتری  (172.000.000 ریال) سقف شهریه مصوب برای دو نیمسال

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4088
 کل بازدید : 224183
دانشگاه علوم بهزیستی...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences